Паразитни едноклетъчни организми. Заболявания на човека, причинени от едноклетъчни паразити. Хигиенни норми.


Паразитни едноклетъчни - включват организми от царство Монера и царство Протиста. Причиняват опасни и заразни заболявания по човека, растенията и животните...
 

Видове паразити


Паразитизма е вид експлоатация, при която два организма съществуват заедно, но единият играе роля на паразит, а другият на гостоприемник. Ендопаразитите проникват вътре в тялото на гостоприемника...
 

Безгръбначни животни-паразити


Заболявания на човека, причинени от безгръбначни паразити. Хигиенни норми....
 

Видове паразити и видове гостоприемници


Паразитите са организми, кото пренадлежат към различни систематични групи. Те водят паразитен начин на живот и се хранят за сметка на другите организми. Паразитите могат да бъдат групирани в различни групи въз основа на различни показатели...
 

Болести, причинени от паразитни едноклетъчни


Туберкулозата е хронично протичащо специфично възпалително заболяване, което засяга предимно белите дробове, но може да засегне и централната нервна система, лимфните съдове, храносмилателната система, костите, ставите и дори...
 

Основни принципи на профилактика и терапия на паразитозите. контрол на инвазионните болести.


Основни принципи на профилактика и терапия на паразитозите. Контрол на инвазионните болести....
 

Демодикоза при кучетата


Демодикозата е широко разпространена и тежко протичаща форма на краста при кучетата...
 

Ехинококоза


Хелминтозоонозата в България – ехинококоза. Състояние, нерешени проблеми и мястото на санитарния инспектор при борбата с ехинококозата...
 

Взаимоотношение паразит-гостоприемник


Вътревидова и междувидова конкуренция на паразитоценозата в гостоприемниците...
 

Ендопаразити по човека


За червеите как са устроени какви системи имат полова, отделителна, храносмилателна...